Podmienky prenájmu vozidiel

Prečítajte si základné podmienky a doplňujúce informácie k prenájmu vozidiel. V prípade nejasnosti nás neváhajte kontaktovať či už telefonicky alebo mailom.

1) Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby :   

 • vek nad 21 rokov
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky

Právnická osoba ( podnikateľ ): 

 • výpis z obchodného registra resp. živnostenský list
 • podpis konateľa, alebo osoby, ktorá je splnomocnená konať v mene právnickej osoby
 • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

2) Platobné podmienky

Platba za prenájom sa realizuje pri preberaní vozidla. Platbu je možné uhradiť :

 • v hotovosti
 • platobnou kartou prostredníctvom mobilného POS terminálu ( nutné dohodnúť vopred )
 • bankovým prevodom ( platba musí byť pripísaná na účte už pri odovzdávaní vozidla)

3) Záloha za vozidlo

Pri každom prenájme je potrebné zložiť kauciu za vozidlo vo výške 100 až 300,- EUR. Záloha sa realizuje uhradením v hotovosti alebo zablokovaním na platobnej/kreditnej karte, poprípade bankovým prevodom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je záloha vrátená. Záloha slúži na pokrytie prípadných škôd spôsobených na vozidle.

4) Poistenie

Všetky vozidla sú plne havarijne a zákonne poistené. V prípade poškodenia vozidla  je spoluúčasť 5%, min. 300 EUR. Pri dokúpení pripoistenia sa znižuje spoluúčasť hradená klientom na 50 EUR.

5) Ceny

V cene prenájmu je zahrnuté:

 • vozidlo bez reklamných polepov
 • diaľničná známka pre Slovensko
 • výmena vozidla v prípade poruchy
 • asistenčné služby NONSTOP
 • letné alebo zimné pneumatiky podľa obdobia
 • služby spojené s likvidáciou škodovej udalosti
 • všetky uvedené ceny sú bez 20% DPH

Konečná cena vozidla závisí od jeho výbavy a taktiež od termínu prenájmu, najmä počas hlavnej sezóny, ktorou sú mesiace júl a august.

6) Dĺžka prenájmu

Vozidlo je možné si prenajať na minimálne 2 dni. Jeden deň prenájmu sa rozumie 24 hodín od odovzdania vozidla zákazníkovi.

7) Cesta do zahraničia

S vozidlom je možné cestovať len v rámci Európskej únie, okrem Bulharska a Rumunska. Cestu do zahraničia je potrebné oznámiť vopred.